Disclaimer

Algemeen beleid

Deze website (hierna de “Website“) wordt door BELFertil vzw; Blue point Building; A. Reyerslaan 80; B – 1030 Brussel en Belgapom vzw; Guldensporenpark 120; B – 9820 Merelbeke, (hierna “ons” of “wij”) ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid

Deze website wordt onderhouden opdat je ze persoonlijk zou kunnen gebruiken en raadplegen. Wanneer je deze site bezoekt en gebruikt, houdt dit in dat je deze algemene voorwaarden en privacyverklaring aanvaardt. Zij worden van kracht vanaf de datum waarop je haar voor het eerst gebruikt.

Wij garanderen niet dat de functies in het materiaal op deze site niet onderbroken zullen worden of vrij van fouten zijn, noch dat gebreken zullen worden hersteld of dat deze site en de server die haar ter beschikking stelt, vrij zijn van virussen of dat zij verklaren dat het materiaal volledig functioneel, juist en betrouwbaar is. Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor eventueel verlies of schade, met inbegrip van, maar zonder beperking tot bedrijfsschade of andere gevolgschade, of welk verlies of welke schade ook die zou ontstaan als gevolg van het gebruiken of niet meer kunnen gebruiken van die gegevens of voordelen die het gevolg zijn van of verband houden met het gebruik van deze website.

De bovenstaande algemene voorwaarden worden beheerst door en opgesteld in overeenstemming met de wetgeving van België. Een eventuele betwisting onder deze algemene voorwaarden valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Hyperlinks naar websites van derden

We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de betrouwbaarheid van de websites waarnaar met een hyperlink verwezen wordt. We staan ook niet noodzakelijk achter de visie die daarin wordt weergegeven. Je mag de vermelding ervan niet opvatten als welke soort steunbetuiging ook. Wij kunnen niet garanderen dat deze links altijd zullen werken en wij hebben geen controle over de beschikbaarheid van de pagina’s waarnaar met een hyperlink verwezen wordt.

Bescherming tegen virussen

Wij doen al het mogelijke om de inhoud in elk productiestadium te controleren en te testen. Het is altijd verstandig om al het materiaal dat je van het internet downloadt door een antivirusprogramma te laten scannen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor eventueel verlies, storingen of schade aan jouw gegevens of computersysteem die zich zouden kunnen voordoen doordat je materiaal gebruikt dat aan deze website ontleend is.

Copyright

Alle teksten, lay-out, foto’s, films, grafieken en alle andere onderdelen van deze website zijn door auteursrechten beschermd. Reproductie, mededeling en terbeschikkingstelling voor het publiek van publicaties, documenten en informatie op deze site voor niet-commerciële doeleinden is toegelaten op voorwaarde dat de bron wordt vermeld en dat toestemming van de eigenaar verkregen wordt.

De website en de informatie worden ter beschikking gesteld in de toestand waarin zij zich bevinden, zonder enige verklaring of goedkeuring en zonder om het even welke garantie, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar zonder beperking tot de geïmpliceerde garantie van voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, compatibiliteit, veiligheid en correctheid.

We moedigen gebruikers aan om hypertextlinks naar deze website op te nemen. Je hoeft geen toestemming te vragen om een rechtstreekse link naar de pagina’s van deze site te leggen. Wij laten echter niet toe dat onze pagina’s in de frames van jouw website worden geladen. Wanneer ze geladen worden, moeten de pagina’s het volledige venster van de gebruiker vullen.