Inhoudstafel

Checklist

Checklist

Checklist met tips voor de teler voor een optimale bemesting in aardappelen

Vóór

Bodemkwaliteit:

 • Controleer de pH van het perceel. Corrigeer via bekalking of gebruik verzurende meststoffen indien nodig

Berekening van de dosis:

 • Analyseer de hoeveelheid stikstof die beschikbaar is in de bodem
 • Pas de dosis aan
  • op basis van de bodemanalyse en de behoeften van het gewas
  • volgens de variëteit (volg de aanbevelingen van de leverancier)
  • op basis van de MAP normen in jouw situatie
 • Overweeg de bemesting te splitsen in meerdere kleine giften

Bemestingstechnieken:

 • Controleer of de apparatuur in orde is (geen lekkages, techniek up-to-date, werkt naar behoren)
 • Doe minstens één keer per jaar een strooi- of afdraaiproef zoals voorzien in Vegaplan-instructies
 • Afstelling strooier aan de hand van soortelijk gewicht en korrelverdeling van de meststof en de werkbreedte van de machine

Op het veld: hou je vruchtbare grond en je voedingsstoffen ter plaatse

 • Bij percelen op een heuvel maak je je teeltruggen liefst haaks op de helling
 • Erosiedrempels op de aanaardmachine om het risico op erosie te beperken
Tijdens

Bemestingstechnieken:

 • Gebruik RTK-GPS om overlap te voorkomen
 • Bij toediening met spuitapparatuur: Gebruik geschikte spuitdoppen om drift te beperken.

Pas de 4 J’s toe:

 • Juiste tijd
 • Juiste plaats
 • Juiste product – kwaliteit aangepast aan de behoeften van het gewas
 • Juiste dosering – juiste hoeveelheid aangepast aan de behoeften van het gewas

Op het veld:

 • De voortgang van het gewas bewaken
 • Pas indien mogelijk rijenbemesting toe bij het planten
Na

Toedieningsapparatuur:

 • Apparatuur reinigen in overeenstemming met regionale voorschriften
 • De staat van machines controleren en anticiperen op eventueel vereist onderhoud

In het veld:

Zaai een tussengewas om voedingsstoffen na de oogst op te vangen