Duurzaam bemesten

van aardappelen

België en aardappelen, dat is een gouden combinatie. We telen hier zo’n 100 000 hectare van deze culinair diverse teelt. De voedingsketen rond de aardappel biedt werk aan duizenden mensen in ons land. Een prestatie om u tegen te zeggen.

Maar eerlijk, in het veld zijn aardappelen een beetje ‘lui’. De plant is niet erg efficiënt in het opnemen van voedingsstoffen via hun ondiepe wortels in de bodem. Een interne studie van de UGent in opdracht van BELFertil gaf de aardappel een score van 55% op vlak van gebruiksefficiëntie van stikstof (Nitrogen Use Efficiency of NUE in het Engels). Concreet: de aardappelplant slaagt er dus in om amper iets meer dan de helft van de meststoffen die hij krijgt, zelf te benutten. Met de hakken over de sloot dus.

Gelukkig kan je er als landbouwer voor zorgen dat die efficiëntie omhoog gaat, wat zorgt voor meer rendement en minder verlies van meststoffen. De juiste voorbereiding en aangepaste bemesting zorgt immers voor duurzaam en optimaal nutriëntengebruik in de aardappelteelt.

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

Hoe je dat concreet aanpakt als teler,

vind je op deze website.

Goede bemestingspraktijken voor de aardappelteelt promoten om zo stikstofverliezen te beperken, daar gaan we voor. De stikstofgebruiksefficiëntie (NUE) die vandaag gemiddeld op 55% ligt willen we tegen 2030 doen stijgen naar 70%. Ambitieus, maar met de juiste tips is het zeker haalbaar.

BELFertil, de Belgisch-Luxemburgse vereniging van de industrie van de minerale meststoffen en biostimulanten en Belgapom, de beroepsvereniging voor de Belgische aardappelhandel en -verwerking, staken de koppen bij elkaar en bieden telers op deze website een overzicht van alle informatie rond duurzame bemesting van aardappelen. Het wetenschappelijk advies werd verzekerd door Prof Geert Haesaert, Gewoon hoogleraar, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Universiteit Gent.

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

Wil je je nog verder verdiepen in duurzame bemesting op je bedrijf? Neem zeker ook eens een kijkje op de website van Begeleidingsdienst voor een Betere Bodem en Waterkwaliteit. B3W helpt bedrijven met de introductie van goede praktijken en technieken in de eigen bedrijfsvoering. Daarbij besteden zij specifiek aandacht aan water, bodem en lucht, en houden ze de volledige nutriëntencyclus van een bedrijf voor ogen. De website van B3W biedt onder andere infofiches per gewas aan, een overzicht van alle geplande evenementen rond duurzame bemesting en handige basisbemestingstools voor landbouwers.

Ook de overheid kan hier terecht voor meer inzicht in de uitdagingen en oplossingen. Samen gaan we voor een beter gebruik van minerale meststoffen, een hogere aardappelkwaliteit, een lagere kostprijs en minder milieudruk. Win-win dus!

Aardappelen

De aardappel is een éénjarige plant die ondergronds aan de stolonen (stengelknollen) knollen vormt. Uit de ogen van de moederknollen worden via vermeerdering nieuwe stengels gevormd die op hun beurt wortels vormen. Dit zijn echter geen diepgaande wortels maar een heel oppervlakkig wortelstelsel dat zich vooral in de bovenste 30 à 40 cm van de bodem bevindt.

Wanneer er voedingsstoffen in de bodem beschikbaar zijn, slaan aardappelen die op via hun knollen en groeien deze explosief.  Maar door hun oppervlakkige wortels zijn ze niet in staat alle nutriënten snel genoeg op te nemen. Het gevolg: een hoger risico op uitspoeling van die voedingsstoffen (en stikstof in het bijzonder).